BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.นิคม เอี่ยมสำอางค์ ผบก.กต.๗ จต. และคณะตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี พ.ต.ท.หญิงณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒,พ.ต.ท.วรศักดิ์

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๒๕ น. พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.นิคม เอี่ยมสำอางค์ ผบก.กต.๗ จต. และคณะตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี พ.ต.ท.หญิงณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒,พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ , สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ พร้อม ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ร่วมรับฟังโอวาท ณ ลานรวมพล บก.ตชด.ภาค ๒ บก.ตชด.ภาค ๒ อ.เมือง จ.ขอนแก่น