BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒, ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ในบทเรียนชมวีดีทัศน์ประวัติตำรวจ และปร

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น . พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒, ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ในบทเรียนชมวีดีทัศน์ประวัติตำรวจ และประวัติกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนบ้านงิ้ว ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น