BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่นครั้งที่ 3/2565 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 ส.ค.65 เวลา 06.30 น. พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่นครั้งที่ 3/2565 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี