BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียน ชมวีดีทัศน์ยาเสพติดและประวัติตำรวจ ณ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30-13.30 น . พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียน ชมวีดีทัศน์ยาเสพติดและประวัติตำรวจ ณ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น