BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันอังคาร 26 มีนาคม 2019

การฝึกท่าบุคคลมือเปล่า"ยกอก"

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.40 น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 ได้ทำการฝึกท่าบุคคลมือเปล่าในชื่อท่า "ยกอก" นำการฝึกโดย ร.ต.อ.ทันยา ชุมฝาง และคณะชุดสาธิตการฝึก

 

 

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1