BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพุธ 26 มิถุนายน 2019

พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ทก.เขาพระวิหาร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ เดินทางโดย ฮ. ไปตรวจเยี่ยม- กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224, โรงเรียน ตชด.บ้านหนองใหญ่, ร้อย ฉก.ตชด.201 เขาพระวิหาร, ร้อย ฉก.ตชด.202 เขาพระวิหาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดน ในโอกาสนี้ได้มอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

 

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1