BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพุธ 21 สิงหาคม 2019

จิตอาสา สนับสนุนกำลังพลช่วยกาชาด

 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รวม 30 นาย มี ร.ต.อ.ไมตรี ทบมาตร รอง สว.กร.ฯ เป็น หน.ชุด สนับสนุนกำลังพลช่วยขนสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อแพ็คนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย) ในพื้นที่ อ.หนองเรือ อ.หนองนาคำ อ.อุบลรัตน์ อ.เขาสวนกวาง อ.ภูผาม่าน และ อ.ภูเวียง รวมจำนวน ๘๔๐ ชุด ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1