BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันศุกร์ 5 มิถุนายน 2020

พิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึก และพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

    เมื่อ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นผู้แทนหน่วย กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมพิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกแก่คณะกรรมการและอนุกรรมการ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น และพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน การเตรียมการรับเสด็จ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

 

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1