BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันศุกร์ 22 มกราคม 2021

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 4)

เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 4) โดยมีการวัดความดัน ชั่งน้ำหนักวัดความสูง ตรวจดัชนีมวลกาย ก่อนการทดสอบฯ ณ โรงจอดรถ บก.ตชด.ภาค 2

 

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1