BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันศุกร์ 5 มิถุนายน 2020

พิธีมอบใบประกาศและพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชน ศอน.ฯ

เมื่อ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีมอบใบประกาศและพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
มีเยาวชนที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 18 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ผู้บังคับบัญชา ฯ ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศอน.บก.ตชด.ภาค 2 บ้านจอมบึง ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

 

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1