BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2021

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เมื่อ 180900 ต.ค.63 พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ 30 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ และทำเสวียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ วัดบุงแก้ว บ้านคุ้มชนบท ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1