BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2021

เมื่อ 110835 ก.พ.64 พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล ผกก.ตชด.21 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำเดือน ม.ค.2564 ณ ลานรวมพลด้านหน้าที่ทำการ กก.ฯ

โพสต์โดย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 เมื่อ วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2021

เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.๒๒ เป็นผู้แทนพิธีมอบทุนการศึกษา...

โพสต์โดย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เมื่อ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2021

เมื่อ 23 ก.พ.64 เวลา 10.09 น. พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. เดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.ตชด.23...

โพสต์โดย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2021

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24...

โพสต์โดย กก.ตชด.24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดรธานี เมื่อ วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021
  • หนังสือแจ้งเวียน
  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบทดลองการเงิน
  • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์2564  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักผกก - รอง ผบก 2564  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักชั้นประทวน-รอง สว. 2564  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศ โครงการก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.- รอง ผบก.ปีงบประมาณ 2564 icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.ปีงบประมาณ 2564 icons8 pdf 50icon new (1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม.63 icons8 pdf 50icon new (1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน กันยายน 2563icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน ก.ค.63icons8 pdf 50

ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการ icons8 pdf 50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ icons8 pdf 50

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 icons8 pdf 50

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 icons8 pdf 50

ประกาศผู้ชนะประมูลสู้ราคาขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 icons8 pdf 50

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพicons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563icons8 pdf 50

 

Read More
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มส.ตชด.สว.และทุน พระพุทธศรีประกายสิทธิ์ ประจำปี 2563 (ปีการศึกษา2562) แก่บุตรข้าราชการตำรวจ ฯรวมจำนวน 22 ทุน โดยมี พ.ต.อ.เผ่าภากร รามนุช รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมผู้บังคับบัญชา ,ผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติ ในพิธี ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ บก.ตชด.ภาค 2

หน่วยงานข้างเคียง