BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

บก.ตชด.ภาค ๒ จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลบ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๗.๓๐ น. บก.ตชด.ภาค ๒ จัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมี ร.ต.อ.เผ่าพงศ์ ข้อยุ่น รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ เป็น หน.ชุด ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๔ ครอบครัว จำนวน ๙ คน รับส่งผู้ประสบภัยภัยจำนวน ๖ คน ขนย้ายรถจักยานยนต์ขึ้นที่สูง ๒ คัน ตำบลบ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น เวลา ๑๓.๐๐ น. ออกแจกสิ่งของ,ข้าวกล่อง จำนวน ๖๐ กล่อง นำโดย นายอำเภอพระยืน ผกก.พระยืน พร้อมเจ้าหน้าที่ ตำบลบ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น