BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

ครูตำรวจแดร์ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านขวาโดนแหย่งสามัคคีและโรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30-11.30 น. พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.ฯ เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านขวาโดนแหย่งสามัคคีและโรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม