BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

จิตอาสาฯ ฝ่ายอำนวยการ บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 นอกสถานพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ( KICE)

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. จิตอาสาฯ ฝ่ายอำนวยการ บก.ตชด.ภาค 2 นำโดย พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำนวน 15 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 นอกสถานพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ( KICE) โดยปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการเข้ารับฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวก ให้ข้อแนะนำ ช่วยเหลือผู้มีปัญหา ด้านสุขภาพ และผู้สูงวัย กับผู้ที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 - 16.00 น. ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความประทับใจในการเข้ารับบริการในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ประมาณจำนวน 3,800 คน รวม Walk In