BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

จิตอาสาบก.ตชด.ภาค 2 รวม 12 นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนทั่วไปที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID - 19) ณ ขอนแก่น ฮอลล์ (KhonKaen Hall) ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วยกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา รวม 12 นาย ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนทั่วไป , กลุ่มนักเรียนอายุ 5 - 11 ปี และกลุ่มนักเรียนอายุ 12 - 17 ปี ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ณ ขอนแก่น ฮอลล์ (KhonKaen Hall) ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น