BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2020

13 มิ.ย. 63 ร่วมกิจกรรมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19

เมื่อ 130900 มิ.ย.63 พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจชุดสนับสนุนและชุดจัดเตรียมอาหารรวม 20 นาย มี ร.ต.อ.ไมตรี ทบมาตร รอง สว.กร.ฝอ.ฯ เป็น หนุ.ชุด ร่วมกิจกรรมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID - 19 ณ สถานีรถไฟขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

12 มิ.ย.63 ร่วมพิธีเปิดโรงครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สถานีรถไฟขอนแก่น

เมื่อ 120900 มิ.ย.63 พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฏ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีเปิดโรงครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ สถานีรถไฟขอนแก่น โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี มี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ ในการนี้ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ได้จัดข้าราชการตำรวจ สนับสนุนเหล่ากาชาดขอนแก่น แผนกจัดเตรียมอาหาร 8 นาย จนท.ชุดสนับสนุน 22 นาย รวม 30 นาย มี พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอ.ฯ ควบคุมการปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิท-19

เมื่อ 11 มิถุนายน 2563 พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 ,พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2,พ.ต.อ.อนุชา รารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมโครงการครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิท-19 โดยร่วมมอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจ ฝ่าโควิท-19 แก่ผู้เปราะบาง และประชาชน โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ณ สถานีรถไฟขอนแก่น และชุมชนหลังสนามกีฬา 2 และชุมชนบ้านตูม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบข้าวสารแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ตามนโยบาย ตร.

เมื่อ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบข้าวสารแก่ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด ฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ตามนโยบาย ตร. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระให้แก่ข้าราชการตำรวจฯ โดยมีผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธี มอบข้าวสาร ณ ลานรวมพล บก.ตชด.ภาค 2

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1