BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันจันทร์ 28 พฤษภาคม 2018

ตรวจเยี่ยมหน่วย

เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส รอง ผบช.ตชด. และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 และฟังบรรยายสรุป โดยมี พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ให้การต้อนรับ ณ ลานรวมพล บก.ตชด.ภาค 2

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งข้อราชการ

เมื่อ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 แจ้งข้อราชการสำคัญแก่ข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2 ณ ลานรวมพลหน้าเสาธง บก.ตชด.ภาค 2

อ่านเพิ่มเติม...

มอบประกาศนียบัตร เยาวชน ศอน.ฯ

เมื่อ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอาชีพนักเรียนเก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 25/2560 โดยมีผู้บังคับบัญชา ฯ คณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี ณ โรงจอดรถ บก.ตชด.ภาค 2

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

เมื่อ 19 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น.คณะแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจ ได้มาตรวจสุขภาพประจำปี ของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ณ โรงจอดรถ บก.ตชด.ภาค 2

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1