BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2020

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในบ้านพัก ขรก.ตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2

เมื่อ 210830 พ.ค.63 ขรก.ตำรวจจิตอาสา ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รวม 50 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในบ้านพัก ขรก.ตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2 ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อ 200830 พ.ค.63 ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รวม 70 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด และป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนบ้านพัก ตชด.หนองไฮ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.ฯ กล่าวเปิดกิจกรรม และ พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอ.ฯ ควบคุมกำกับดูแล
เพื่อโปรดทราบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบข้อมูลตามแผนป้องกันชายแดน ปี 2563

วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 211 บก.ตชด.ภาค 2 พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน ในการ ประชุมติดตามการดำเนินงานและตรวจสอบข้อมูลตามแผนป้องกันชายแดน ปี 2563 เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ตามแนวชายแดน ให้สอดคล้องกับพื้นที่ปกครอง กับ กก.ตชด. 24 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
- ผกก. หรือ รอง ผกก. ที่รับผิดชอบงาน ยุทธการ
- ผบ.ร้อย ตชด. 244 – 247
- สว.ผงป.กก.ตชด.24
- เจ้าหน้าที่ยุทธการ กก.ตชด. 24 และระดับกองร้อยในสังกัด

อ่านเพิ่มเติม...

ผบก.ตชด.ภาค ๒ ตรวจเยี่ยม กพ.ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร

เมื่อ ๑๔๐๘๐๐ พ.ค.๖๓ พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางโดย ฮ.กองบินตำรวจมาตรวจเยี่ยม กพ.ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร โดยมี พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมด้วย กพ.จาก ฝอ.ทก.ตชด.ภาค ๒ ,ร้อย ฉก.ตชด.๒๐๑ , ๒๐๒ ให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานจาก พ.ต.ท.วิญญู พรประทุม รอง ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒ โดย ผบก.ตชด.ภาค ๒ ได้มอบของบำรุงขวัญและให้โอวาทแก่กำลังพลที่มาร่วมให้การต้อนรับ เสร็จภารกิจเดินทางกลับเมื่อ ๑๖.๓๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1