BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพุธ 22 สิงหาคม 2018

ประกวดการฝึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246

เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจประกวดการฝึกกองร้อยดีเด่นได้เดินทางไปทำการตรวจการฝึกที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อ.เชียงคาน จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

ประกวดการฝึก

เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจประกวดการฝึกกองร้อยดีเด่นได้เดินทางไปทำการตรวจการฝึกที่ร้อย ตชด.217. อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และ ร้อย ตชด.227. อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเครื่องแบบ สนว.01 และทรงผม

เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมกำลังพล และให้โอวาท พร้อม ตรวจเครื่องแต่งกายชุด สนว.01 ทรงผม ตามนโยบาย ที่ กก.ตชด.22

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมกำลังพล กก.ตชด.21

เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมกำลังพล ให้โอวาท ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ตามนโยบาย ที่ กก.ตชด.21

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1