BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันจันทร์ 28 กันยายน 2020

พิธีอ่านสาร ผบช.ตชด.

เมื่อ 4 พ.ค.59 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีอ่านสาร ผบช.ตชด. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบปีที่ 63 โดยมีผู้บังคับบัญชา ฯ ข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานรวมพล บก.ตชด.ภาค 2

อ่านเพิ่มเติม...

วันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบปีที่ 63

เมื่อ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด.ครบรอบปีที่ 63 โดยมีผู้บังคับบัญชา ฯ ข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญตักบาตร ฯ ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงเก็บรถ บก.ตชด.ภาค 2

อ่านเพิ่มเติม...

ฟังการแสดงปาฐกถาธรรม

เมื่อ 31 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เข้ารับฟังการแสดงปาฐกถาธรรม ตามโครงการ" สอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจส่งเสริมจริยธรรม '' โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษาและปฎิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยพระวิทยากร พระครูภาวนาโพธิคุณ (พระสมชาย กนตสีโล,ผศ ดร.) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1