BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร.ต.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ รอง สว.(ป)ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียน สรุปบทเรียนที่ได้เรียนมา ณ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ
  2. พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะวิทยากร ประกอบด้วย ร.ต.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ร.ต.ต.ทองยศ แท่นประเสริฐ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก
  3. บก.ตชด.ภาค 2 นำโดย พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ,พ.ต.ต.หญิง ศุภิชญา พลเยี่ยม สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 24 นาย ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ,ภ.จว.ขอนแก่น ,อพปร. และประชาชนชุมชนหนองแวงตราชู4 จัดกิจกรรมจ
  4. พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะวิทยากร ประกอบด้วย ร.ต.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ร.ต.ต.ทองยศ แท่นประเสริฐ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เป็นวิทยากร ในการอบรมให้ความรู้ ในโครงกา