BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ครูตำรวจแดร์ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านขวาโดนแหย่งสามัคคีและโรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน ต.นาสีนวล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
  2. บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick off "ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)"
  3. จิตอาสา บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  4. ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย บก.ตชด.ภาค 2นำกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย บ้านศรีสุข ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม