BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพุธ 1 เมษายน 2020

2561logo

1covid

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 •   เมื่อ ๓๑๐๗๐๐ มี.ค. ๖๓ พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.ตชด.ภาค ๒ ได้นำกำลังพล มว.พท.ฯ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ เข้าทำการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ดังนี้ ๑. ทำการคัดกรองข้าราชการตำรวจและครอบครัว ณ บ้านพักข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๒ จำนวน ๓๐ ราย ผลการคัดกรอง ไม่พบผู้มีอาการหรือป่วยแต่อย่างใด ๒. ตั้งจุดคัดกรอง
 • เมื่อ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล
 • เมื่อ 28 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานวางผ้าไตรบังสุกุลในงานฌาปนกิจศพคุณแม่นวน แสนนังพล มารดา ร.ต.อ.สมควร แสนนังพล รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
 •  เมื่อ ๒๖๐๗๓๐ มี.ค. ๖๓ ตามนโยบาย มาตราการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙  ของ บก.ตชด.ภาค ๒  ๑.มว.พท.ฯ ฝอ.ตชด ภาค ๒ ได้จัดจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าอาคาร บก.ตชด.ภาค๒ และบริเวณหน้าห้องประชุมบก.ตชด.ภาค๒  ๒.มว.พท.ฯ ฝอ.ตชด. ภาค ๒ ได้ทำความสะอาด ภาคในอาคารที่ทำการ บก.ตชด.ภาค. ยกตัวอย่าง
 • เมื่อ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ตชด.ภาค 2 มีผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศจำนวน 5 นาย
 • เมื่อ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีมอบใบประกาศและพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารีมีเยาวชนที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 18
 • เมื่อ 10 มีนาคม 2563 เวลา 08.45 น. ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจทรงผมและเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ลานรวมพล บก.ตชด.ภาค 2  
 • เมื่อ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ จำนวน 9 คน
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 • งบทดลองการเงิน
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

หน่วยงานข้างเคียง