BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันเสาร์ 11 กรกฎาคม 2020
2561logo

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปี ๒๕๖๓ (คุรุทายาท) 

รับสมัคร  ๑ - ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ i new

18423169 1339017166191654 3211884481868604447 o

  

unnamed

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์ 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ i new

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่    

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
  • หนังสือแจ้งเวียน
  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบทดลองการเงิน
  • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

สรุปข่าวประจำเดือน มิ.ย.63 icons8 pdf 50icon new (1)

วิเคราะห์พื้นที่ฯ icons8 pdf 50 icon new (1)

ประมาณการข่าวกรอง มิ.ย.63 - ก.ย.63 icons8 pdf 50icon new (1)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง icons8 pdf 50

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน  icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

สรุปข่าวกรองประจำเดือน เมษายน 2563 

คำสั่งสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศอ.ปส.ชอน.บ. ปี ๖๓ icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน มีนาคม 2563 

ประมาณการข่าวกรอง เม.ย.-มิ.ย  

แผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ตอ.น. (มี.ค. - ก.ย.2563 )

สรุปข่าวกรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง 1 ม.ค.63 - 31 มี.ค. 63 

ประมาณการข่าวกรอง ก.พ.63 - พ.ค.63

สรุปข่าวกรองประจำเดือน มกราคม 2563

เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาทีทำการสหกรณ์ ตชด.ภาค 2  icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน ธันวาคม 2562  

เปิดรับสมัครศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่ออบรมวิชาชีพ ห้วง 15 ม.ค. - 30 เม.ย.2563 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง