BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันจันทร์ 28 พฤษภาคม 2018

งานธุรการกำลังพลและสวัสดิการ

 

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2561  

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน)   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560  

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560  
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นประทวน 
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน

 

  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2