งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนในสังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

กก.ตชด.21
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านซำปะโต
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโรงเลื่อย
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ทรัพย์ทรายทอง
กก.ตชด.22
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พิทักษ์ปัญญา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแก่งศรีโคตร
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคำสะอาด
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตร์ตราจารย์ ดอกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตาเอ็ม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บรรจบพันบ้านปากลา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปูนอินทรีย์ 50 ปี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยฆ้อง
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านท่าแสนคูณ
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านภูดานกอย
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองบัวพัฒนา
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนป่าหญ้าคา
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย(บ้านบ๋าฮี)
กก.ตชด.23
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันฯ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทรายเพ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานฯ
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนากระเสริม
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากห้วยม่วง
ศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านชุมชนใต้ร่มพระบารมี