บก.ตชด.ภาค  2  นำโดย ร.ต.อ.ไมตรี  ทบมาตร  รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รวม 5 นาย  พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน ร่วมระงับเหตุอัคคีภัย ณ บริเวณบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น บ้านคำบอน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 29 มกร

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 , พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ รอง.ผกก.ตชด.22 ,พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ,พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง รอง ผกก.ฝอ.ฯ ,พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กก.ตชด.24

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ป

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการจัดดอกไม้และจับจีบผ้าในงานพิธี โดยมีนางจุฬาลักษณ์ นวลจันทร์ พนักงานสถิติ ส.4  และคณะ เป็นวิทยากร มีข้าราชการตำรวจและพนักงานราชการ จำนวน 23 คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ หอประชุมสิงห์อุดม

วันที่ 23 มกราคม 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีรับ – มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มส.ตชด.สว.)และมูลนิธิพระพุทธประกายสิทธิ์(มพศ.)ประจำปี 2565 ปีการศึกษา 2564 โดยมี สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 , ผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุน ฯ ณ หอประชุมสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2

วันที่ 20 มกราคม 256

Read more

บก.ตชด.ภาค  2  นำโดย พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์  สุวรรณประทัง  รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.ท.เกรียงไกร  สิตะเสน  สว.กร.ฝอ.ฯ/จิตอาสา 904,ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ศุภิชญา  พลเยี่ยมสว.จอส.ฝอ.ฯ/จิตอาสา 904, พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 23 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 (18 มกราคม 2566) ณ ถนนสายบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านหนองขาม หมู่ 1,2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยมี นาย ชาญชัย  ศรศรีวิชัย   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน  300 คน

วันศุกร์ที่ 20 มกราค

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี บูรณาการค่ายคุณธรรมจริยธรรม (ฐานกิจกรรมเรียนรู้ 9 ฐาน) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสนามบิน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน คณะครูอาจารย์ , คณะครูฝึก บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีเปิด ฯ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว บก.ตชด.ภาค 2

;วันที่ 20 มกราคม 25

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน ใน กิจกรรมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย    โดยมีข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน   50 นาย  ณ  หอประชุม สิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2

วันพฤหัสบดีที่ 19 มก

Read more

ร.ต.อไมตรี  ทบมาตร รอง สว.ฯ พร้อมชุดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 20 นายร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ในจังหวัดขอนแก่น ทุกหน่วย ร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๖ ณ ศาลเจ้าพ่อเซียงแก้ว ตลาดสดเทศบาล ๓ อ.เมืองจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 ม.ค 66   1

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 2 ร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 18 ม.ค.66  15

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน ใน กิจกรรมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ณ หอประชุม สิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2 

วันพุธที่ 18 มกราคม

Read more