ข่าวภารกิจกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี้ .....

เพจ Facebook หน่วยงานในสังกัด

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

Facebook - โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานรีวิว ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 จาก Google Mapsวีดีทัศน์กิจกรรมการฝึกปฏิบัติและดูงาน day trip
โครงการ การศึกษาเพื่อการต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.