พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.23 , พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ รอง.ผกก.ตชด.22 ,พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ,พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง รอง ผกก.ฝอ.ฯ ,พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กก.ตชด.24

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ป

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตรการจัดดอกไม้และจับจีบผ้าในงานพิธี โดยมีนางจุฬาลักษณ์ นวลจันทร์ พนักงานสถิติ ส.4  และคณะ เป็นวิทยากร มีข้าราชการตำรวจและพนักงานราชการ จำนวน 23 คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ หอประชุมสิงห์อุดม

วันที่ 23 มกราคม 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีรับ – มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มส.ตชด.สว.)และมูลนิธิพระพุทธประกายสิทธิ์(มพศ.)ประจำปี 2565 ปีการศึกษา 2564 โดยมี สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 , ผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุน ฯ ณ หอประชุมสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2

วันที่ 20 มกราคม 256

Read more

บก.ตชด.ภาค  2  นำโดย พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์  สุวรรณประทัง  รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.ท.เกรียงไกร  สิตะเสน  สว.กร.ฝอ.ฯ/จิตอาสา 904,ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ศุภิชญา  พลเยี่ยมสว.จอส.ฝอ.ฯ/จิตอาสา 904, พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 23 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 (18 มกราคม 2566) ณ ถนนสายบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านหนองขาม หมู่ 1,2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยมี นาย ชาญชัย  ศรศรีวิชัย   รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน  300 คน

วันศุกร์ที่ 20 มกราค

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี บูรณาการค่ายคุณธรรมจริยธรรม (ฐานกิจกรรมเรียนรู้ 9 ฐาน) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสนามบิน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน คณะครูอาจารย์ , คณะครูฝึก บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีเปิด ฯ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว บก.ตชด.ภาค 2

;วันที่ 20 มกราคม 25

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน ใน กิจกรรมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย    โดยมีข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน   50 นาย  ณ  หอประชุม สิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2

วันพฤหัสบดีที่ 19 มก

Read more

ร.ต.อไมตรี  ทบมาตร รอง สว.ฯ พร้อมชุดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 20 นายร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ในจังหวัดขอนแก่น ทุกหน่วย ร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยเทศกาลตรุษจีน ๒๕๖๖ ณ ศาลเจ้าพ่อเซียงแก้ว ตลาดสดเทศบาล ๓ อ.เมืองจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 18 ม.ค 66   1

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 2 ร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 18 ม.ค.66  15

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน ใน กิจกรรมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ณ หอประชุม สิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2 

วันพุธที่ 18 มกราคม

Read more

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2,ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.ฯ  เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1,5/2 ในบทเรียน เกี่ยวกับรูปแบบการโต้ตอบ และแรงกดดันจากเพื่อน ณ โรงเรียนกัลยาณีวิทยา ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่18 มกราคม 2566

Read more

บก.ตชด.ภาค  2  นำโดย พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์  สุวรรณประทัง  รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอ.ฯ/วิทยากรจิตอาสา 904, พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รวมจำนวน 23 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมปล่อยปลา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

ร.ต.อ.สุรจิตร ศรีมุงคุณ หน.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย บก.ตชด.ภาค 2  พร้อมพวก รวม 5 นาย เข้าร่วมประชุมการซ้อมแผนป้องกันเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566   ซึ่งมีหน่วยงานราชการและมูลนิธิ อาสากู้ภัย ภาคีเครือข่ายเทศบาลนครขอนแก่น  ร่วมซ้อมแผนบนโต๊ะ ณ ห้องประชุมพระยาเป็งจาล ฝ่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 18 มกราคม 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง  ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรชุดปฏิบัติการชุดที่ ๑ บก.ตชด.ภาค ๒ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 17 ม.ค.66 เวล

Read more

พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด.  , พ.ต.อ.รินณวัฒน์  ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.๒๒  ร่วมประชุมรับมอบนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์  ผบ.ตร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและติดตามการดำเนินการชุมชนยั่งยืนของตำรวจ ภูธร จ.อุบลราชธานี  โดยมี พล.ต.ท.นิรันดร  เหลื่อมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สมประสงค์  เย็นท้วม  ผบช.ภ.3,พล.ต.ท.สุรพล  เปรมบุตร  ผบช.ประจำ ตร., พล.ต.ท.คีรีศักดิ์  ตันตินวะชัย ผบช.ประจำ ตร.,พล.ต.ต.อาชยน  ไกรทอง รอง ผบช.สตม./โฆษก ตร. ร่วมคณะ 

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖

Read more

พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.อ.รินณวัฒน์  ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.๒๒ , สว.ฝ่ายอำนวยการ , ผบ.ร้อย ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๒๒ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า  ณ วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พ.ต.ท.หญิงเจือทิพย์ ปลาทอง  ประธานแม่บ้าน ตชด.ภาค 2  , พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 , พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 , สว.ฝอ.ฯ ,ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด กก.ตชด.24, ชุดสุนัขสงคราม ฯ และผู้ปกครองเด็ก ๆ เข้า ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็ก ณ ลานรวมพล บก.ตชด.ภาค 2

วันที่ 14 มกราคม 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ไหว้พระประจำหน่วย บก.ตชด.ภาค 2,สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ฯ โดยมี พ.ต.ท.หญิงเจือทิพย์ ปลาทอง  ประธานแม่บ้าน ตชด.ภาค 2  , พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 , พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 , สว.ฝอ.ฯ ร่วมพิธีฯ  ณ พระพุทธรูป ประจำ บก.ตชด.ภาค 2

วันที่ 14 มกราคม 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน กิจกรรมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย   

 วันจันทร์ที่ 12 มกร

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เป็นประธานในพิธี มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ บ้านหนองแสง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันอังคารที่ ๑๐ มกรา

Read more

บก.ตชด.ภาค ๒ จัดข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชุดปฏิบัติการ ที่ ๗ จำนวน  ๕ นายเข้าร่วมพิธีฯ   บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป  ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี และ ณ  วัดหนองกุง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

วันอังคารที่ ๑๐ มกรา

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน กิจกรรมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

 วันจันทร์ที่ 9 มกรา

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ร.ต.ต.ไพบูลย์ นุฤทธิ์มนตรี บิดาของ พ.ต.ท.พิพัฒน์ นุฤทธิ์มนตรี รอง ผกก.ตชด.๒๑

วันที่ ๖ ม.ค.๖๖ เวลา

Read more

พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนประณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ,
พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ,พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 และ พ.ต.ต.กำจัด ผาใต้ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย ร่วมประชุมเรื่องการเพิ่มคะแนนโอเน็ต

วันที่ 6 ม.ค.2565 เว

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน ใน กิจกรรมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย      หอประชุม สิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2

วันที่ 6 ม.ค.2566   

Read more

พ.ต.ท.หญิง เจือทิพย์ ปลาทอง ประธานแม่บ้าน​ บก.ตชด.ภาค​ 2​ ร่วมต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้าน​ ตร.ที่​ รร.ตชด.ค็อกนิสไทยฯ​ อ.โคกศรีสุพรรณ​ จว.สกลนคร

วันที่​ 6​ ม.ค.2566

Read more

บก.ตชด.ภาค  2  นำโดย พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์  สุวรรณประทัง  รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ศุภิชญา  พลเยี่ยมสว.จอส.ฝอ.ฯ/จิตอาสา 904, พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รวมจำนวน 23 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (Kick off)ทำความสะอาด และขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชนเมืองและเขตเศรษฐกิจ ณ หมู่บ้านอโณทัย ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย และ กำลังพล ณ ฐานปฏิบัติการช่องโอบก ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดยมี พ.ต.ท.นิรุตนิ์ หลิ่มวิรัช รอง ผกก.ตชด.21 , ว่าที่ พ.ต.ท.รัตนาธิเบศร์ แผ้วไพบูรณ์ ผบ.ร้อย ตชด.216 , ร.ต.อ.วีระยุทธ สุขประเสริฐ รอง ผบ.ร้อย ตชด.216 และ ร.ต.อ.กำพล บุญหว่าน รอง ผบ.ร้อย ตชด. 216 ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ให้โอวาท มอบนโยบาย พร้อมอวยพรปีใหม่และมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมายให้ พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยมี ผู้บังคับบัญชา ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุมสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค ๒

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

Read more

ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ จัดพิธีอ่านสารอวยพรปีใหม่จาก พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ด.ต.ทรงวุฒิ โคกแดง ผบ.หมู่ ฝอ.ฯ จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้บังคับบัญชา และเข้าระงับเหตุด้วยความกล้าหาญ

วันที่ ๕ ม.ค.๖๖  เวล

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒,พ.ต.ท.จาตุรันต์ คำศรี รอง ผกก.ตชด.๒๒,พ.ต.ท.ยุทธนัย ภาคพาไชย ผบ.ร้อย ตชด.๒๒๕,พ.ต.ท.ชัยยา สมัครวงศ์ สว.กบ.กก.ตชด.๒๒พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ร.ต.อ.สยามรัฐ แพงทรัพย์ ผบ.มว.กก.ตชด.๒๒

วันที่ ๒ มกราคม 2566

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณเฮือนโบราณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค.2 , พ.ต.ท อนุรักษ์  เสนามาตย์ รอง ผกก ตชด.23 และคณะ  เดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จว.นครพนม และ ฐานปฏิยัติการแก่งกระเบา มว.ตชด.2351 อ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 25

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.สนิท คำใบ สว.ขว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2,ร.ต.อ.กิตติกร โยธาธรรม ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมชุดปฎิบัติ รวม 10 นายสนับสนุนการ ตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่น

วันที่ 28 ธันวาคม 25

Read more

พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยมี ผู้บังคับบัญชา ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุมสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค ๒

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอ.ฯ/จิตอาสา 904 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ในสังกัดฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 22 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ถนนสายหลัก-สายรอง ณ สวนสาธารณะโสกน้ำใส ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 ธันวาคม 25

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.ท.หญิงณัชชา เขมะสิงคิ รรท.ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธี รับมอบหนังสือและตู้วางหนังในแคมเปญไปษณีย์ไทย reBOX“reBOX to School” จากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อเป็นของขวัญเทศกาลคริสต์มาส มอบให้กับ รร.ตชด. ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 โดยมี คุณยอดชาย กองปัญญา ผู้ช่วยไปษณีย์จังหวัดขอนแก่น และคุณธราศัย รามศิริ หัวหน้าส่วนทีมขายและดูแลลูกค้า ผู้แทนบริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นผู้ส่งมอบ

วันที่ 28 ธ.ค.65 เวล

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยมี  ผู้บังคับบัญชา ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุมสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค ๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เกรียงไกร  สิตะเสน  สว.กร.ฝอ.ฯ/จิตอาสา 904, ว่าที่พ.ต.ท.หญิง ศุภิชญา  พลเยี่ยม  สว.จอส.ฝอ.ฯ/จิตอาสา 904  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 12 นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการกาชาดช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ วัดท่าสองคร หมู่ที่ 10 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 27 ธันวาคม  2

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมายให้ พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อม กพ. จำนวน ๑๐ นาย ร่วมเป็นเกียรติและพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ณ ลานพรหมพิทักษ์ ภ.๔ โดยมี พล.ต.ท.ภานุรัตน์  หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน

วันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๕  เว

Read more

พ.ต.ท.หญิงณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฯรรท.ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ ประธานในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยมี  ผู้บังคับบัญชา ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุมสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค ๒

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ และคณะ เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ พลตรี วรพินิจ ขันธุปัฏน์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ณ ห้องรับรอง มณฑลทหารบกที่ ๒๓

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศว่าที่ พันตำรวจโท โดยมี ว่าที่ พ.ต.ท.สนิท คำใบ สว.ขว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ และ ว่าที่ พ.ต.ท.หญิงศุภิชญา พลเยี่ยม สว.จอส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ เข้ารับการประดับฯ ณ ห้อง ผบก.ตชด.ภาค ๒

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุล งานฌาปนกิจศพ ด.ต.ศุภกฤษ์ สายจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.24 โดยมี พ.ต.อ.กวีพงษ์ ชลการ ผกก.ตชด.24 , ผบ.ร้อย ตชด.246 ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรชุดที่ 5 ร่วม พิธี ฯ ณ เมรุวัดศรีพนมมาศ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

วันที่ 25 ธันวาคม 25

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และตรวจความคืบหน้าในการพัฒนาเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด ให้กับ ครู และนักเรียน รร.ตชด.เฉลิมราษฏร์บำรุง บ.ห้วยลาด ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จว.เลย โดยมี พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา รอง ผกก.ตชด.24 พร้อมด้วย พ.ต.ท.รุจ วุฒสังข์ ผบ.ร้อย ตชด.247 ,พ.ต.ต.ชินกร สมบูรณ์ทรัพย์ ครูใหญ่ รร.ตชด.เฉลิมราษฏร์บำรุง ,ร.ต.อ.วงศ์ศิลป์ พรหมศิลป์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.247,ร.ต.อ.วิชัย สิทธิ รอง ผบ.ร้อย ตชด.246 พร้อมข้าราชการตำรวจ และคณะครูให้การต้อนรับ

วันที่ 24 ธ.ค. 65 เว

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีทำบุญประเพณีประจำปีชุมชนบ้านพัก ตชด.หนองไฮ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ ฯ โดยมีผู้บังคับบัญชาฯ อดีตผู้บังคับบัญชาฯ, ข้าราชตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2 ประธานแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ,และครอบครัวร่วมพิธี ฯ ณ อาคารบ้านพัก ตชด.หนองไฮ

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ประธานในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร โดยมี พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒, พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒,ผู้บังคับบัญชา ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ ร่วมพิธี ฯ ณ หอประชุมสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค ๒

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 รับมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน 3,000 ผืน และปฏิทินพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ จำนวน 2,000 แผ่นจากมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน)โดยมีนายบุญถึง กลิ่นเกสร ผู้จัดการศูนย์จ่ายอุดรธานี และนายอรรถพงศ์ คงสุวรรณ รองผู้จัดการศูนย์จ่ายอุดรธานี/ ผู้แทนบริษัท ทีพีไอโพลีนจำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ รร.ตชด.และประชาชน ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ฯ โดยมี พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อม ผู้บังคับบัญชา ฯร่วมพิธีรับ ฯ ณ โรงจอดรถ บก.ตชด.ภาค 2

วัันที่ 22 ธันวาคม 2

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะ เข้าพบและอวยพรปีใหม่แก่ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ,พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชุดปฏิบัติการที่ ๓,๔ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตขด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาศักยภาพองค์กร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตทุนในพระราชานุเคราะห์ ฯ จำนวน 6 ราย เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more

พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางหลังใหม่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 ธ.ค.65 เวล

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ ผู้บังคับบัญชาฯ และข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

วันที่ 19 ธันวาคม 25

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 , พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, ผู้บังคับบัญชาฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล ณ วัดป่าคำหัวช้าง บ.มิตรภาพ ม.10 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จว.ขอนแก่น

วันที่ 18 ธ.ค. 2565เ

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน การประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติราชการ ณ โรงจอดรถส่วนกลาง บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 15 ธันวาคม 25

Read more

พ.ต.อ.คณิต  กลิ่นศรีสุข รอง  ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุริยา เนตตาสาร ผบ.มว.ฝอ.ฯร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ.ห้องประชุมมงกุฏเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 15 ธ.ค.65 เวล

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ จ.ส.ต.จาตุรันต์ กุสุมาลย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 ณ เมรุวัดป่าศรีโพธิ์ชัย ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 13 ธ.ค.65 เวล

Read more

พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. ได้เดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีวางพวงมาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาค่ายศรีสกุลวงค์  โดยมี พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแกว้ ผกก.ตชด.23 นำข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ

วันที่ 12 ธ.ค. 65 พล

Read more

ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 30 นาย ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ จ.ส.ต.จาตุรันต์ กุสุมาลย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 8 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี สส.ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี

วันที่ 10 ธ.ค.65 เวล

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.อ.อัทธชนม์ ช่วงงาม รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 และข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ด.ต.พิชิต แสนขันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ณ วัดหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด.เป็นประธานในพิธี

วันที่ 10 ธ.ค.65 เวล

Read more

ข้าราชการตำรวจในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 20 นาย พร้อมเพื่อนร่วมรุ่น จาก กก.ตชด.24 จำนวน 15 นาย รวม 35 นาย ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ด.ต.วิชิต แสนขันธ์

วันที่ 8 ธันวาคม 256

Read more

พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. เป็นประธาน ในพิธีสวดอภิธรรมศพ ด.ต.วิชิต แสนขันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 6 ธันวาคม 256

Read more

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

วันที่ 5 ธ.ค.65 &nbs

Read more

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ,ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียน เกี่ยวกับบุหรี่ ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียนที่ 3 เกี่ยวกับกัญชา กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง รอง ผกก.จอส.ฝอ.ฯ ร่วมพิธีรำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น 225 ปี ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น

วันที่ 28 พ.ย.65 &nb

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ชุดปฏิบัติการที่ 4 ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และกาชาดขอนแก่น ณ องค์พระธาตุสิโรดม หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 พ.ย.65 เวล

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒  มอบหมายให้ พ.ต.ท.เกรียงไกร  สิตะเสน  สว.กร.ฝอ.ฯ/จิตอาสา ๙๐๔ และข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒  รวมจำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดถนนรอบศาลหลักเมืองขอนแก่น เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานเปิดงานโครงการ ” ฝึกวินัยและบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ- ยุวกาชาด ” ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว บก.ตชด.ภาค 2

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในโครงการสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจส่งเสริมจริยธรรม กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  โดยมีพระครูเมธธรรมสาร (วรรณ  สุเมโธ) พิจารณาบรรยายธรรมในหัวข้อ ” ครองตน ครองคน ครองงาน รักความสามัคคี ” ณ ห้องประชุมสิงห์อุดม  บก.ตชด.ภาค 2  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะฯ รวม ๖ นายเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน พื้นที่รับผิดชอบ กก.ตชด.๒๒ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๕ เวล

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะรวม ๖ นาย ได้เดินทางตรวจเยี่ยม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ กก.ตชด.๒๑   จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๕ เ

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์  สุวรรณประทัง  รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา  รวมจำนวน ๑๔ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน  ณ วัดธาตุพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  จำนวน ๑๐ นาย ณ ห้องประชุมสิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค ๒  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.ฯ พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการ กก.1 บก.ทท.2 ณ กก.1 บก.ทท. 2 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่17 พ.ย.65 เวลา

Read more

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ร.ต.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ รอง สว.(ป)ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชุดปฏิบัติการที่ ๓ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน

Read more

พล.ต.ต.วรณัฏฐ์  ผันผ่อน  รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ฟื้นฟูศาสนสถานหลังเหตุอุทกภัย (กิจกรรมจิตอาสาในนาม บช.ตชด.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2, นาย มนตรี  สิงหปุณณภัทร  รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, พ.ต.อ.สมฤกษ์  ชัยสุกัญญาสันต์  รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.คณิต  กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ,ส่วนราชการอื่น ครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดธาตุกุดกว้าง บ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน การประชุมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัด

วันที่ 11 พ.ย. 65 เว

Read more

พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน รอง ผบช.ตชด. และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนและจิตอาสา บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2  เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุล  พิธีฌาปนกิจศพ ด.ต.บัญชา ศิริวรรณ ณ เมรุวัดบ้านคุยโพธิ์ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ร่วมประชุม การประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2566 ณ ศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 3 อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

ครูแดร์ ฝ่ายอำนวยการ บก.ตชด.ภาค 2 ได้เดินทางไปทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565  ณ โรงจอดรถ ส่วนกลาง บก.ตชด.ภาค 2  อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2

Read more

บริษัท วีพีไอ อินดัสตรี จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ เครื่องนอน หมอน ผ้าห่มและอุปกรณ์กีฬา ให้กับ ทก.บก.ตชด.ภาค 2 (เขาพระวิหาร) และ รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่ ณ กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 202(ผามออีแดง)

วันที่ 31 ตุลาคม 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2 , พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 245   

วันที่ 27 ตุลาคม 256

Read more

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพระครูธรรมสารพินิจ(พรหม ธัมมสาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น(ธ.) อดีตเจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม

วันที่ 24 ตุลาคม 256

Read more