ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2566 (23 ตุลาคม 2566) กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

วันพุธที่ 18 ตุลาคม

Read more

นายลิขิต บัตรรัมย์ ผอ.ศป.ข.ภาค 3 พร้อมคณะได้เดินทางมาพบปะแนะนำตัว ในวาระการรับตำแหน่งใหม่ และประสานการปฏิบัติ ต่อ พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด. ภาค 2

วันที่ 18 ตุลาคม 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 รับ-มอบ ข้าวสาร จำนวน 40 ถุง จาก ร.ต.ท.วิชิต ศรีภิรมย์ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 มอบข้าวสารให้ในโครงการอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจ

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 แก่ ผู้บังคับบัญชาฯ และข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read more

ร่วมกิจกรรมวันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” วันนวมินทรมหาราช “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมแก่นเมือง

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัคร และคัดบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2566 (16 ตุลาคม 2566)

บก.ตชด.ภาค 2 นำโดย พ

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อ 12 ตุลาคม 2566

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ.2566 (13 ตุลาคม 2566)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุล

Read more

ข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมฟังธรรมะเยียวยาสังคม ครั้งที่ 46 โดยพระภูวัต ภูริวฑุฒโน (จารุกำเนิดกนก) ในหัวข้อ” ชุมชนกรุณา อยู่ง่าย ตายดี วิถีพุทธ” ณ โรมแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

วันที่ 29 กันยายน 25

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแดร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รร.บ้านโคกใหม่นายม ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

วันที่ 29 กันยายน 25

Read more

พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อสามารถตำรวจดีเด่น และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแดร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รร.บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 27 กันยายน 25

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแดร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รร.บ้านหนองกุงดิ่ง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 กันยายน 25

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) ประจำปี พ.ศ.2566

เรียน ผู้บังคับบัญชา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้เข้ารับการตรวจร่างกายทดสอบสุขภาพจิต และพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติทางคดี ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

วันที่ 9 กันยายน 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะร่วมต้อนรับคณะนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 65 ศึกษาดูงานในพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 4

วันที่ 5 กันยายน 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ” ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำหลักสูตร ร.ร. ตชด. มาใช้ในการเรียนการสอน “

วันที่ 5 ก.ย. 66 เวล

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสนับสนุนงานพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง พรรณี มูลอาจ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย ร.ต.อ.หญิง ฉัตรชนก ทองหนองบัว รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีฉลองวันครบรอบ 78 ปี วันชาติเวียตนาม

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25656

Read more

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก บก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน พร้อม พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 และ พ.ต.ต.หญิง พรรณี มูลอาจ สว.กง.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รับปัญหาข้อสอบ และตรวจ อุปกรณ์ บรรจุข้อสอบ เพื่อดำเนินการส่งมอบให้ คณะอนุกรรมการฯ คุมข้อสอบ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28 ส.ค.2566 เ

Read more

พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 และ ร.ต.ท.หญิง กุลนภัสสร์ นิจจา รอง สว.ฯ /นายร้อยตำรวจเวร อำนวยการ ทำการเปิดกำปั่น บก.ตชด.ภาค 2 เพื่อส่งมอบปัญหาข้อสอบให้กับ คณะอนุกรรมการรับส่งข้อสอบ

วันที่ 28 ส.ค.2566 เ

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ ร.ต.ท.บุญธรรม ภูพลผัน รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2/หน.ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดที่ 1 เดินทาาง สนับสนุนภารกิจ แก้ปัญหากรณีสิ่งปนเปื้อนในแหล่งน้ำ หนองบึงอ้อ

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระพุทธศรีประกายสิทธิ์ ในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทุนสนับสนุนตามโครงการ “ครอบครัวตำรวจ เราไม่ทิ้งกัน “

วันที่ 24 สิงหาคม 25

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ฯ

วันที่ 22 สิงหาคม 25

Read more

ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อม พ.ต.ท.หญิง เจือทิพย์ ปลาทอง ประธานแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 21 สิงหาคม 25

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อม พ.ต.ท.หญิง เจือทิพย์ ปลาทอง ประธานแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญคณะครู เเละนักเรียน รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่

วันที่ 21 สิงหาคม 25

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อม พ.ต.ท.หญิง เจือทิพย์ ปลาทอง ประธานแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เดินทางตรวจเยี่ยม ฐานปฏิบัติการช่องตาอู มว.ตชด.2251

วันที่ 21 สิงหาคม 25

Read more

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ วงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ – รอง สว. กลุ่มงานอำนวยและสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ – รอง สว. กลุ่มงานอำนวยและสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่17 สิงหาคม 256

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 120600 ส.ค.66

Read more

ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕

Read more

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียน สถานการ์ เกี่ยวกับแรงกดดันส่วนตัว

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read more

ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมกำลังพล ตชด.ย้ำประสานงานร่วมตำรวจภูธรในพื้นที่ปราบยาเสพติด และปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ ( 31 ก.ค.66 )

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 ก.ค.66 เวล

Read more

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศรับสมัครและคัด

Read more

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติปฏิบัติธรรมภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 23 ก.ค.2566 พ

Read more

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 10 ก.ค. 66 เว

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในการปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ

วันที่ 30 มิ.ย.2566

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานใน​พิธี​เปิด​การ​ฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่​ดูแล​การชุมนุม​สาธารณะ

วันที่ 29 มิ.ย. 66 เ

Read more

พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน รอง ผบช.ตชด.เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ

วันที่ 26 มิ.ย.2566

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครใจเข้ารับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม มว.มชส.ร้อย ตชด.237 ฐาน ปฏิบัติการบ้านเหล่าสวนกล้วย ต.หนองเทาอ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

เมื่อ 21 มิ.ย.66 พล.

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด ภาค 2 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ ศอน.ฯ และติดตามผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพของสังคม

เมื่อ 29 พฤษภาคม 256

Read more

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภา

Read more

เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 , สว.ฝอ.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เข้าร่วมรับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านถวายความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมสิงห์อุด

Read more

เมื่อ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ ประกาศนียบัตร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2, ว่าที่ พ.ต.อ.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ ผกก.ฝอ.ตชด.ภาค 2,พ.ต.ท.รังสฤษฎ์ สมเทพ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, สว.ฝอ.ฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี มี พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมม่วงสมัย อาคารวิปุลากร บก.ตชด.ภาค 2

Read more

พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. และคณะ  เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศอน.บก.ตชด.ภาค 2 และ ร่วมประชุม โครงการล้อมรั้ว ล้อมรัก เพื่อเตรียมการบูรณาการฝึกอบรมฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด (เยาวชน/ประชาชน/ตร.)

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.

Read more

กีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ละอ่อนจ๋างศึกเกมส์”

พิธีเปิด กีฬานักเรีย

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท

วันที่ 11 เมษายน 256

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 42

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.

Read more

กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอังคารที่ 4

Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ 53 ปี เพื่อเลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนยศถึงร้อยตำรวจเอก(กดต.รุ่น 12/2566)

เมื่อ 3 เมษายน 2566

Read more

บก.ตชด.ภาค 2 จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 3

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันจันทร์ที่ 3

Read more

พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อ 31 มีนาคม 2566

Read more

บก.ตชด.ภาค 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ศาสนสถาน บริเวณลานวัด และทำความสะอาดในโบสถ์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 30 มี

Read more

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จัดสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2566 การพัฒนาการบริหารจัดการ การเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด บก.ตชด.ภาค 2 อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรม AD LIB KHON KAEN

วันที่ 15 มีนาคม 256

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ พุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 7 มีนาคม 2566

Read more

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ใน รร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.23  ณ รร.ตชด.ชูทิศวิทยา อ.ท่าอุเทน จว.นครพนม

วันที่ 3 มีนาคม 2566

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2 ,พ.ต.อ.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ ผกก.ฝอ.บก.ตชด ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ตชด.23 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พื้นที่ฐานปฏิบัติการบ้านทรายมูล  ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

วันที่ 2 มีนาคม 2566

Read more

บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย    ณ  หอประชุม สิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มี

Read more

บก.ตชด.ภาค 2 ทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเรียง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

วันที่ 2 มีนาคม 2566

Read more

บก.ตชด.ภาค 2  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ งานวันรัฐพิธี”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.

Read more

บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566  ณ พุทธมณฑลอีสาน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.235 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

วันที่ 1 มี.ค.66  เว

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ ร.ต.อ.ไมตรี ทบมาตร รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2  เป็นผู้แทน กล่าวต้อนรับ ผอ.และคณะครู อาจารย์ นักเรียนในการ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในการเดินทางไกล ผจญภัย บูรณาการค่ายคุณธรรมจริยธรรม (ฐานกิจกรรมเรียนรู้ 5 ฐาน) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสนามบิน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน คณะครูอาจารย์ , คณะครูฝึก บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีฯ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2566

Read more

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จัดอบรมโครงการ “สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ผู้บังคับกองร้อยณ โรงแรม Ad Lib Khon Kaen อ.เมือง จ.ขอนแก่น (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน ใน กิจกรรมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

วันอังคารที่ 28 กุมภ

Read more

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จัดอบรมโครงการ “สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจระดับ สารวัตร ผู้บังคับกองร้อยณ โรงแรม Ad Lib Khon Kaen อ.เมือง จ.ขอนแก่น (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุม สิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2

วันศุกร์ที่ 24 กุมภา

Read more

บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียน สรุปบทเรียนแดร์ เรียงความแดร์ ณ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ต.เมืองเก่าอ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิงศุภิชญา พลเยี่ยม สว.จอส.ฝอ.ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

วันศุกร์ที่ 24 กุมภา

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค 2  ได้เดินทางมาต้อนรับ  พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตร.) เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม กก.ตชด.21 อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read more

ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  พร้อมคณะฯ เดินทางปฏิบัติภารกิจเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่รับผิดชอบ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ( อ.นาทมและอ.ท่าอุเทน จ.นครพนม )

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ นอง ผกก.ฝอ.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน ใน กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย    ณ  หอประชุม สิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันพุธที่ 8 กุมภาพัน

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ นอง ผกก.ฝอ.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน ใน กิจกรรมสวดมนต์ ( บทโพชฌังคปริตร จำนวน 3 จบ ) เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย    ณ  หอประชุม สิงห์อุดม บก.ตชด.ภาค 2

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพ

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 6 นาย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566  ณ อนุสาวรีย์แห่งความเสียสละ บก.กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์

Read more

พล.ต.ท.ณัฐ   สิงห์อุดม  ผบช.ตชด.,พล.ต.ต.กิตติศักดิ์   ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๒ ,พ.ต.อ.กวีพงษ์   ชลการ  ผกก.ตชด.๒๔ พร้อมกำลังพล รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรกันดาร แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับเสด็จ ฯ  ณ  ใน ร.ร.ตชด.บ้านเมืองทอง  ,รร.ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม อ.นายูง จ.อุดรธานี 

วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๖ เวล

Read more

  บก.ตชด.ภาค  2  นำโดย ร.ต.อ.ไมตรี  ทบมาตร  รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รวม 5 นาย  พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน ร่วมระงับเหตุอัคคีภัย ณ บริเวณบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครขอนแก่น บ้านคำบอน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 29 มกร

Read more