พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการสกัดกั้นยาเสพติด ให้โอวาทแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่และตรวจจุดเส้นทางลำเลี่ยงยาเสพติดตามแนวชายแดน

เมื่อ 27 พ.ค.2567 เว

Read more

พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เดินทางไป ปชส.เชิญชวน เยาวชนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ ที่ ศอน.ฯ และ หลักสูตร ปวช.การจัดการความปลอดภัย ณ ศอน.บก.ตชด.ภาค 2

วันที่ 27 พ.ค. 67 เว

Read more

พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ร่วม ปชส.เชิญชวน เยาวชนเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ ที่ ศอน.ฯ และ หลักสูตร ปวช.ระบบรักษาความปลอด ณ สพป.ขอนแก่นเขต 4 ขอนแก่น

วันที่ 27 พ.ค. 67 เว

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 (30 พฤษภาคม 2567 )

วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษ

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง เจือทิพย์ ปลาทอง ประธานแม่บ้าน บก.ตชด.ภาค 2 และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 20 พ.ค. 67 เว

Read more

ร่วมอำนวยความสะดวกในพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.

Read more

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง โดยบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ให้กับ รร.ตชด.ปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน)

วันที่ 9 พ.ค. 2567 เ

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง นำนักเรียน รร.ตชด.,ครู รร.คชด.และบุคลากรทางการศึกษา เข้าพบ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. เพื่อรับฟังโอวาทในการเดินทางไปทัศนศึกษา

วันที่ 8 พ.ค.67 เวลา

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุขรอง.ผบก.ตชด.ภาค 2 ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการสกัดกั้นยาเสพติดและให้โอวาทแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่

เรียนผู้บังคับบัญชา

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุขรอง.ผบก.ตชด.ภาค 2 ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการสกัดกั้นยาเสพติด และให้โอวาทแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 8 พ.ค. 2567 เ

Read more

พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน รอง ผบก.อก.บช.ตชด. รรท รอง.ผบก.ตชด.ภาค 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย

วันที่ 8 พ.ค. 2567 เ

Read more

รร.ตชด.สังกัด บก.ตชด.ภาค 2 ทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ตอน เรียนรู้สู่โลกกว้าง การศึกษาสร้างโอกาส โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุขรอง.ผบก.ตชด.ภาค 2 ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการสกัดกั้นยาเสพติดและให้โอวาทแก่กำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 7 พ.ค. 2567 เ

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์  ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์ พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 71

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more

ผบก.ตชด.ภาค 2 ได้รับมอบ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ โดยอนุมัติประชุมสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัล ขอนแก่น

วันที่ 5 พ.ค. 2567 เ

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานมินิธัญญารักษ์ ศูนย์แก่นรักษ์

วันที่ 3 พ.ค 2567 เว

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมอบเงินสวัสดิการ สิ่งของเพื่อเยียวยา และปลอบขวัญ แก่ ร.ต.ต.ณัฐชพงศ์ ชื่นบุญเพิ่ม รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้

วันที่ 3 พฤษภาคม 256

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ได้บรรยายพูดคุยในหัวข้อ “ครอบครัว ตชด.และการเลี้ยงดูบุตร”ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด

วันที่ 3 พ.ค.67 เวลา

Read more

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ (kick off) ขุดลอกคลองระบายน้ำและกำจัดผักตบชวา เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตชุมชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ

Read more

พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันกำลังสำรอง เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีอ่านสาร ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 71

วันที่ 3 พฤษภาคม 256

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ต้ดต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (6 พฤษภาคม พ.ศ.2567) ณ ชุมชนบ้านพักตำรวจตระเวนชายแดนหนองไฮ

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พ

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี พ.ศ.2567 (29 เมษายน 2567)

วัน จันทร์ ที่ 29 เม

Read more

พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เดินทางไปต้อนรับคณะทำงานประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2567

เรียน ผู้บังคับบัญชา

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด โดยจัดกิจกรรมเก็บขยะ(ถนนด้านข้างค่าย สีหราชเดโชไชย และ ถนนด้านหน้า รพ.ธัญญารักษ์ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 (25 เม.ย. 2567)

วัน ศุกร์ ที่ 26 เมษ

Read more

พ.ต.ท.รังสฤษฎ์ สมเทพ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ฯ

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ปปส. ในการริบทรัพย์สินตาทประมวลกฎหมายยาเสพติด ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ 1 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 เมษายน 256

Read more

ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2เปิดรับสมัครศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาสมัครเรียนได้ที่ ศอน.บก.ตชด.ภาค 2 เรียนฟรี กินฟรี ที่พักฟรี จบแล้วมีคุณวุฒิ กพ.รับรอง มีงานทำทันที รายได้สูง

ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรีย

Read more

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย College of Asian Scholars มอบปริญญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตร และวิทยาการเรียนรู้ แก่ พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๒

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Read more

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดมุกดาหาร ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

วันที่ 18 เม.ย. 67 พ

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วัน พฤหัสบดี ที่ 18

Read more

ตรวจความพร้อมและติดตามผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2567

วันที่ 11 เม.ย.67 เว

Read more

พล.ต.ต.ดร. กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร.ต.ต. ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.รุ่นที่ 13 ประจำปี 2567

วันที่ 5 เม.ย. 67 เว

Read more

ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.

Read more

เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย ตรวจอาคารสถานที่และรับฟังบรรยายสรุป โครงการ คืนคนดี สู่สังคม เพื่อฝึกอบรมผู้ที่มีปัญหาด้านยาเสพติด

วันที่ 5 เม.ย. 67 เว

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ( 6 เมษายน 2567 )

วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษา

Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 13) และพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 4 เมษายน 2567

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567(2 เมษายน 2567)

วันอังคารที่ 4 เมษาย

Read more

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมแก่นเมือง

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง เจือทิพย์ ปลาทอง เข้าร่วมพิธีในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 29 เพื่อปฏิบัติธรรมภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31มีนาคม 2567

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2567 ( 1 เมษายน 2567 )

วันที่ 1 เม.ย. 67 เว

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีขอขมาผู้บังคับบัญชา โดยมีพระมหาวสันต์ วสนตเวที เปรียญธรรม 4 ประโยค เทศนาธรรมในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 29 เพื่อปฏิบัติธรรมภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

วันที่ 29 มี.ค. 67 เ

Read more

พล.ต.ต.ดร กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ได้เดินทางมาพบ พล.ต.ต. กีรติพนธ์ สุวรรณะพิชญา ผบก.ศฝร.ภาค.4 เพื่อหารือ แนวทางการร่วมมือกัน ในการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน รร ตชด.

เมื่อ 281000 มี.ค.67

Read more

พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (S.W.A.T.) ขั้นชำนาญการ ของ บช.ตชด. (รุ่นที่ 3)

เรียนผู้บังคับบัญชา

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และวันสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2567

วันศุกร์ ที่ 22 มีนา

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแดร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของ รร.หนองแสงวิทยาสรรค์, รร.โพธิ์ตากวิทยา

วันที่ 20 มีนาคม 256

Read more

โครงการปฏิบัติธรรม”สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19  มี.ค. 67

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2, พ.ต.ท.หญิง เจือทิพย์ ปลาทอง ประธานแม่บ้าน ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเททองหล่อหลวงพ่อเศรษฐี เพื่อสร้างทานบารมี ทอดผ้าป่าสามัคคีให้ อำเภอชุมแพและโรงพยาบาลชุมแพ

วันที่ 17 มีนาคม 256

Read more

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแดร์

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เดินทางร่วมประชุม การตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเพิ่มหลักสูตรจัดการเรียนการสอน สาขาการจัดการความปลอดภัย สาขางานรักษาความปลอดภัย

วันที่ 13 มี.ย. 67 เ

Read more

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแดร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม, รร.บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง, รร.บ้านหนองไฮประชารัฐ, และ รร.บ้านเหล่าประชานุเคราะห์

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก “กดต.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 13)

วันที่ 8 มีนาคม 2567

Read more

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางมาเยี่ยมการดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว มินิธัญญารักษ์

วันที่ 8 มีนาคม 2567

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธาน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ” รักษ์จามจุรี(ทรงปลูก)” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567

วันที่ 5 มีนาคม 2567

Read more

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแดร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 4 มีนาคม 2567

Read more

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 2 มี.ค.67 เวล

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ.2567 (24 กุมภาพันธ์ 2567) ณ ลานอเนกประสงค์สถานีรถไฟท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วัน พฤหัสบดี ที่ 15

Read more

ครูตำรวจแดร์ เดินทางทำการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

ครูตำรวจแดร์ เดินทางทำการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โรงเรียนกัลยาณีวิทยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

ร่วมกิจกรรมตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี พ.ศ.2567 (10 กุมภาพันธ์ 2567) ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ 1

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ก

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการสืบสวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

วันที่ 6 ก.พ. 67 เวล

Read more

การประชุมติดตามมผลการดําเนินงานป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร บึงกาฬ และอุดรธานี

วันที่ 3 ก.พ.2567 เว

Read more

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึก ผู้เสียสละเลือดเนื้อและปกป้องอธิปไตยของชาติ ณ อนุเสาวรีย์แห่งความเสียสละ หน้ากองบังคับการ กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์

วันที่ 3 ก.พ. 67 เวล

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว”มินิธัญญารักษ์” รุ่นที่ 2 ที่ ศูนย์แก่นรักษ์ ศอน.บก.ตชด.ภาค 2 อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read more

ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแผนดับเพลิงในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 ณ ห้องฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ มองอีสานผ่านจอ เรื่องปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ที่มาของมินิธัญญารักษ์ สภาพความพร้อมของ (ศอน.) การขับเคลื่อน และ นโยบาย ในภาครัฐ

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ

Read more

รับสมัครเยาวชนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 รุ่นที่ 32/2567 โดยเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2567

Read more

ร่วมกิจกรรมตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี พ.ศ.2567 (8 มกราคม 2567)

วีนที่ 9 ม.ค. 2567 เ

Read more

ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ถนนมิตรภาพ หน้าสวนสุขภาพประตูเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

วันที่ 29 ธ.ค. 66 เว

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุริยา เนตตาสาร หน.ชุดปฏิบัติการที่ 4 ร่วมตรวจค้นเรือนจำกลาง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 ธ.ค. 66 เว

Read more

พล.ต.ท.ยงเกียรติ มนปราณีต ผบช.ตชด. , พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.ฯ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ

Read more

พิธีไหว้สักการะศาลพระภูมิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนบ้านพัก ตชด.หนองไฮ เนื่องในโอกาสทำบุญประเพณีชุมชนบ้านพัก ตชด.หนองไฮ ประจำปี 2566

วันที่ 22 ธ.ค. 66 เว

Read more

พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเรียนรุ้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการและภาคีภาคเครือข่ายฯตามนโยบายการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฏหมายในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 ธ.ค. 2566

Read more

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชุดปฏิบัติการที่ ๗ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการที่ 6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 050630 ธ.ค.66

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(5 ธันวาคม)

วันที่ 1 ธันวาคม 256

Read more

พล.ต.ต.ดร.กิตติ​ศักดิ์​ ปลาทอง​ ผ​บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.จินติยา จินารัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

วันที่​ 30 พฤศจิกายน

Read more

พล.ต.ต.กิตติ​ศักดิ์​ ปลาทอง​ ผ​บก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานใน​พิธี​ ประดับเครื่องหมาย​ยศแก่ข้าราชการตำรวจชั้น​สัญญาบัตร​ในสังกัด กก.ตชด.24

วันที่30 พฤศจิกายน 2

Read more

พล.ต.ต.กิตติ​ศักดิ์​ ปลาทอง​ ผ​บก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานใน​พิธี​ ประดับเครื่องหมาย​ยศแก่ข้าราชการตำรวจชั้น​สัญญาบัตร​ในสังกัด กก.ตชด.22

วันที่​ 30 พฤศจิกายน

Read more

พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง ผกก.ตชด.23 ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด.รรท.ผบช.ตชด. เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมฟังบรรยายสรุปและให้โอวาทในการปฏิบัติราชการ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1,5/2ในบทเรียน ประวัติของแดร์,กฎของแดร์ และรูปแบบการตัดสินใจแบบแดร์ ณ โรงเรียนกัลยาณีวิทยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 , พ.ต.ท.หญิง เจือทิพย์ ปลาทอง ประธานแม่บ้าน ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ตามวิถีโพธิญาณ ประจำปี 2566

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more

พิธีงานตั้งกองกฐินสามัคคี กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เพื่อถวายเป็นอาจริยบูชา พระเทพกิตติรังษี เพื่อทอดถวาย ณ วัดราษี บ้านขามป้อม ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2

Read more

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับจัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างศาลารังษีธัมมานุสรณ์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ

Read more

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 41 นาย ร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ บริเวณลานวัดพระบาทภูพานคำ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ

Read more

พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เป็นผู้แทนหน่วย ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 256

Read more

พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.ฯ เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้สร้างคุณูปการต่อบ้านเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี เทศบาลนครขอนแก่น ณ บริเวณเวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในการรายงานตัวแก่ผู้ได้รับคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 256

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read more

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ และพระราชทานของที่ระลึก(พอ.สว.)แก่ จนท.ใน จว.ขอนแก่น ณ หอประชุม รร.น้ำพองศึกษา

เมื่อ 240700 มว.พท.ฯ

Read more

พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ณ บริเวณราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ มณฑลทหารบกที่ 23

วันที่ 20 ต.ค. 66 เว

Read more

ประกาศ เปิดรับสมัครเยาวชน ศอน.บก.ตชด.ภาค 2 รุ่นที่ 32/2567 โดยพิจารณาคัดเลือกจาก ศิษย์เก่า รร.ตชด. และเยาวชนในเขตพื้นที่บริการ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

Read more

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในพิธี ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 256

Read more