BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันจันทร์ 20 กันยายน 2021

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

 • ผบก.ตชด.ภาค ๒ ประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์และประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ผบก.ตชด.ภาค ๒ ประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์และประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • ผบก.ตชด.ภาค ๒ ประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์และประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงานอัยการภาค ๔

  ผบก.ตชด.ภาค ๒ ประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์และประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงานอัยการภาค ๔

 • ผบก.ตชด.ภาค ๒ ประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์และประกาศนียบัตร แก่นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น

  ผบก.ตชด.ภาค ๒ ประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์และประกาศนียบัตร แก่นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น

 • ท่านพระครูญาณปรีชา(นพดล ตปสีโล)มอบวัตถุมงคล แก่ พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๒

  ท่านพระครูญาณปรีชา(นพดล ตปสีโล)มอบวัตถุมงคล แก่ พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒ และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๒

 • พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์และประกาศเกียรติคุณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  พล.ต.ต.สุภัทร ม่วงสมัย ผบก.ตชด.ภาค ๒เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์และประกาศเกียรติคุณ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • พ.ต.อ.อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ. รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค ๑๙ และการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว  บก.ร้อย ฉก.ตชด.๒๒๗,ร้อย ตชด.๒๒๗  พื้นที่ จ.อุบลราชธานี

  พ.ต.อ.อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ. รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค ๑๙ และการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว บก.ร้อย ฉก.ตชด.๒๒๗,ร้อย ตชด.๒๒๗ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี

 • พ.ต.อ.อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ. รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค ๑๙ และการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว  จุดตรวจอาเซียนบ้านหนองแสง ,ฐานปฏิบัติการช่องตาอู , จุดตรวจ บ.ห้วยไผ่ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี

  พ.ต.อ.อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ. รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิค ๑๙ และการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว จุดตรวจอาเซียนบ้านหนองแสง ,ฐานปฏิบัติการช่องตาอู , จุดตรวจ บ.ห้วยไผ่ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี

 • พ.ต.อ.อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เดินทางตรวจเยี่ยมฯทก.ตชด.ภาค ๒ (เขาพระวิหาร)

  พ.ต.อ.อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เดินทางตรวจเยี่ยมฯทก.ตชด.ภาค ๒ (เขาพระวิหาร)

 • พ.ต.อ.อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เดินทางตรวจเยี่ยมฯ บก.ร้อย ฉก.ตชด.๒๒๔ จว.ศรีสะเกษ

  พ.ต.อ.อนุรักษ์ ชาติสุวรรณ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ เดินทางตรวจเยี่ยมฯ บก.ร้อย ฉก.ตชด.๒๒๔ จว.ศรีสะเกษ

 • บก.ตชด.ภาค 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

  บก.ตชด.ภาค 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ผลการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของหน่วย

 • ตชด.236 จับกุมยาบ้า 600 เม็ด พื้นที่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

  ตชด.236 จับกุมยาบ้า 600 เม็ด พื้นที่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

 • จับกุมขบวนการค้ายาบ้าข้ามชาติ กลางยาบ้า ๔,๖๒๒,๐๐๐ เม็ด พื้นที่ จ.นครพนม

  จับกุมขบวนการค้ายาบ้าข้ามชาติ กลางยาบ้า ๔,๖๒๒,๐๐๐ เม็ด พื้นที่ จ.นครพนม

 • ตชด.24 ร่วมกับ ชุดสืบสวน สภ.ปากชม,ร้อย ทพ.2104 ร่วมจับกุม ยาบ้า 1,926 เม็ด พื้นที่ จ.เลย

  ตชด.24 ร่วมกับ ชุดสืบสวน สภ.ปากชม,ร้อย ทพ.2104 ร่วมจับกุม ยาบ้า 1,926 เม็ด พื้นที่ จ.เลย

 • ตชด.21ร่วมยุทธการ “พิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้”ยึดของกลางยาบ้า 128,421 เม็ดฯ

  ตชด.21ร่วมยุทธการ “พิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้”ยึดของกลางยาบ้า 128,421 เม็ดฯ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 • งบทดลองการเงิน
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

>>ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ 2564 บก.ตชด.ภาค 2 (คุรุทายาท)  icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรองเดือน ส.ค.64  icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรองเดือน ก.ค.64  icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กก.ตชด.24  icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กก.ตชด.23 icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กก.ตชด.22  icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กก.ตชด.21  icons8 pdf 50icon new (1)

>>แผนการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 บก.ตชด.ภาค 2  icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศ บช.ตชด. เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศ บช.ตชด. เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประกาศ บช.ตชด. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประมาณการข่าวกรอง ก.ค.64 - ก.ย.64 icons8 pdf 50icon new (1)

>>วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง ก.ค.-กย.64) icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรอง เดือน มิ.ย. 64 icons8 pdf 50icon new (1)

>>รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่ง ครู(ปท1) icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรอง เดือน พ.ค. 64 icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรอง เดือน เม.ย 64 icons8 pdf 50icon new (1)

>>วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง เมย.-มิย.64 icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรอง เดือน มี.ค 64 icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประมาณการข่าวกรอง เม.ย.-มิ.ย.64 icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรอง เดือน กุมภาพันธ์ 64 icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวกรอง เดือน มกราคม 64 icons8 pdf 50icon new (1)

>>ลำดับอาวุโส รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 icons8 pdf 50icon new (1)

>>สรุปข่าวประจำเดือน ธันวาคม 63 icons8 pdf 50icon new (1)

>>ประมาณการข่าวกรอง ม.ค.64 - มี.ค.64 icons8 pdf 50icon new (1)

>>วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง มค.-มีค.64 icons8 pdf 50icon new (1)

Read More

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทครุภัณฑ์2564  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักผกก - รอง ผบก 2564  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักชั้นประทวน-รอง สว. 2564  icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศ โครงการก่อสร้างบ้านพักระดับ ผกก.- รอง ผบก.ปีงบประมาณ 2564 icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศ โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.ปีงบประมาณ 2564 icons8 pdf 50icon new (1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม.63 icons8 pdf 50icon new (1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน กันยายน 2563icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน ก.ค.63icons8 pdf 50

ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการ icons8 pdf 50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ icons8 pdf 50

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 icons8 pdf 50

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 icons8 pdf 50

ประกาศผู้ชนะประมูลสู้ราคาขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 icons8 pdf 50

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพicons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563icons8 pdf 50

 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง