BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2018

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมกำลังพล และให้โอวาท พร้อม ตรวจเครื่องแต่งกายชุด สนว.01 ทรงผม ตามนโยบาย ที่
 • เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมกำลังพล ให้โอวาท ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผม ตามนโยบาย ที่ กก.ตชด.21
 • เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจประกวดการฝึกกองร้อยดีเด่นได้เดินทางไปทำการตรวจการฝึกที่ กองร้อย ตชด.ที่ 237 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
 • เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจประกวดการฝึกกองร้อยดีเด่นได้เดินทางไปทำการตรวจการฝึกที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อ.เชียงคาน จ.เลย
 • เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจประกวดการฝึกกองร้อยดีเด่นได้เดินทางไปทำการตรวจการฝึกที่ร้อย ตชด.217. อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และ ร้อย ตชด.227. อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
 • เมื่อ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมกำลังพล และให้โอวาท พร้อม ตรวจเครื่องแต่งกายชุด สนว.01 ทรงผม ตามนโยบาย ที่
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ศิษย์เก่า รร.ตชด. 2561)
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560  

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions