BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพุธ 17 ตุลาคม 2018

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อ​ 17 ตุลาคม​ 2561​ เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.อนุชา​ จา​รุน​ั​ฎ​ รอง​ ผบก.ต​ชด.ภาค​ 2 ประธานในพิธีอ่านผู้บัญชา​การ​ตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา​ สำนักงาน​ตำรวจ​แห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชา​ ข้าราชการ​ตำรวจกอง​บังคับ​การ​ตำรวจ​ตระเวน​ชายแดน​ภาค​ 2 ร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพียงกัน ณ ลานรวมพลหน้า
 • เมื่อ​ 17 ตุลาคม​ 2561​ เวลา 07.30 น. พ.ต.อ.อนุชา​ จา​รุน​ั​ฎ​ รอง​ ผบก.ต​ชด.ภาค​ 2 ประธานในพิธีทำบุ​ุญตักบาตร​เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา​ สำนักงาน​ตำรวจ​แห่งชาติ​ ประจำปี​ 2561​ โดยมีผู้บังคับบัญชา​ ข้าราชการ​ตำรวจและแม่บ้านข้าราชการ​ตำรวจตระเวน​ชายแดน​ภาค​ 2 ร่วมพิธีตักบาตร​ ณ​
 • เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.10 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจ ร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาลปู่ศาลย่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ บก.ตชด.ภาค 2
 • วันนี้ (13 ต.ค. 61) เวลา 19.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน
 • เมื่อ​ 13​ ตุลาคม​ 2561​ เวลา​ 08.30​ น.​ พ.ต.อ.อนุชา​ จา​รุน​ั​ฎ​ รอง​ ผบก.ต​ชด.ภาค​ 2 พร้อมข้าราชการ​ตำรวจ​ชั้น​สัญญาบัตร​ร่วม​พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม​ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องใ​นว​ันคล้าย​วันสวรรคต​พระบาทสมเด็จ​พระ ปรมินทร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​ บรมนา​ถบพิตร​ โดยมี​ ดร.สมศักดิ์​ จัง​ตระ​กุล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ขอนแก่น​
 • มื่อ​ 13​ ตุลาคม​ 2561​ เวลา​ 06.30​ น.​ พ.ต.อ.อมร​ ผ่องส​มรูป​ ผกก.ฝอ.บก.ต​ชด.ภาค​ 2 พร้อมข้าราชการ​ตำรวจ​ชั้น​สัญญาบัตร​ ฯร่วมพิธีบำเพ็ญ​กุศล​และกิจกรรมตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกเนื่อง​ในวันคล้ายวันสวรรคต​ พระบาท​สมเด็จ​พระ​ปรมินทร​มหาภูมิพลอดุลยเดช​ บรมนาถบพิตร​ โดยมี​ ดร.สมศักดิ์​ จัง​ตระ​กุล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ขอนแก่น​ ประธานในพิธี
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 • งบทดลองการเงิน
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นประทวน ปี 2561 icons8 pdf 50

สำเนาคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บก.ตชด.ภาค 2 icons8 pdf 50

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า รร.ตชด.ประจำปี 2561 icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ icons8 pdf 50

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 9 เดือน icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเข้าตรวจร่างกาย บก.ตชด.ภาค 2 icons8 pdf 50

ประกาศความโปร่งใส บก.ตชด.ภาค 2 , คำสั่งแต่งคณะกรรมการฯ , คณะทำงานฯ icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (สอบข้อเขียน) icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ศิษย์เก่า ร.ร.ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50

ประกาศรับสมัครศิษย์เก่า ร.ร.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2560 icons8 pdf 50

แผนปฏิบัติราชการ บก.ฯ ปี 60 icons8 pdf 50

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 icons8 pdf 50

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions