BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพุธ 21 สิงหาคม 2019

ภาพถวายพระพร1

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
  • หนังสือแจ้งเวียน
  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบทดลองการเงิน
  • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

เชิญประชุมประชาคมข่าวครั้งที่ 4-62icons8 pdf 50icon new (1)

แผนสกัดกั้นยาเสพติด บก.ตชด.ภาค ๒ ระยะ 6 เดือนicons8 pdf 50icon new (1)

รุปข่าวกรองประจำเดือน กรกฎาคม 2562icons8 pdf 50

คำสั่ง ตร. เรื่อง การให้ใช้และงดใช้เครื่องแบบและเครื่องหมายประจำเครื่องแบบตำรวจ ปี 2561icons8 pdf 50

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ icons8 pdf 50

วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง 1 ก.ค. - 30 ก.ย.62 icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน มิถุนายน 2562 icons8 pdf 50

ประกาศผลการคัดเลือก คุรุทายาท ปี 62 icons8 pdf 50

ปปส.ภาค4 เชิญประชุมประชาคมข่าว ครั้งที่3 icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 icons8 pdf 50

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของ กก.ตชด.24icons8 pdf 50

ประมาณการข่าวกรอง มิถุนายน - กันยายน 2562 icons8 pdf 50

คู่มือ ป.ป.ส.ขอรับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน icons8 pdf 50

8-601 ขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.icons8 pdf 50

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 icons8 pdf 50

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 62 icons8 pdf 50

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพicons8 pdf 50

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของ กก.ตชด.24 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 icons8 pdf 50

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท icons8 pdf 50

สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 icons8 pdf 50

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 icons8 pdf 50

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562icons8 pdf 50

ขายทอดตลาดรถยนต์เก่าที่ชำรุดของทางราชการicons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 icons8 pdf 50

Read More

หน่วยงานข้างเคียง