BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2020
2561logo

5d47d33d30cb5

 

 ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่i new

 

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(สอบข้อเขียน)และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑i new

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒i new

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓i new

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔i new

- ประกาศ บช.ตชด. สอบคุรุทายาท ๖๓ และเอกสารที่เกี่ยวข้องฯ คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding)

รายละเอียดคลิ๊กi new

 

 ประกาศ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดคลิ๊กi new

 

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

รายละเอียดคลิ๊กi new

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
  • หนังสือแจ้งเวียน
  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบทดลองการเงิน
  • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการicons8 pdf 50icon new (1)

ปปส.ภาค ๔ เชิญประชุมประชาคมข่าว ครั้งที่ ๔ icons8 pdf 50icon new (1)

สรุปข่าวประจำเดือน มิ.ย.63 icons8 pdf 50icon new (1)

วิเคราะห์พื้นที่ฯ icons8 pdf 50 icon new (1)

ประมาณการข่าวกรอง มิ.ย.63 - ก.ย.63 icons8 pdf 50icon new (1)

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง icons8 pdf 50

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน  icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน พฤษภาคม 2563 

สรุปข่าวกรองประจำเดือน เมษายน 2563 

คำสั่งสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศอ.ปส.ชอน.บ. ปี ๖๓ icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน มีนาคม 2563 

ประมาณการข่าวกรอง เม.ย.-มิ.ย  

แผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ตอ.น. (มี.ค. - ก.ย.2563 )

สรุปข่าวกรองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง 1 ม.ค.63 - 31 มี.ค. 63 

ประมาณการข่าวกรอง ก.พ.63 - พ.ค.63

สรุปข่าวกรองประจำเดือน มกราคม 2563

เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาทีทำการสหกรณ์ ตชด.ภาค 2  icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน ธันวาคม 2562  

เปิดรับสมัครศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่ออบรมวิชาชีพ ห้วง 15 ม.ค. - 30 เม.ย.2563 

Read More

ประกาศโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารที่ทำการ icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฯ icons8 pdf 50icon new (1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน มิ.ย.63icons8 pdf 50

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 icons8 pdf 50

ขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 icons8 pdf 50

ประกาศผู้ชนะประมูลสู้ราคาขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 icons8 pdf 50

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพicons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563icons8 pdf 50

 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง