Black Ribbon
BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 19, 2017

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • เมื่อ 25 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน บก.ตชด.ภาค 2เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้มีการออกกำลังกายเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ พลานามัยและความสามัคคีในหน่วย โดยมีการแข่งขัน ณ สนามกีฬา
 • เมื่อ 25มกราคม 2560เวลา 07.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในงานเรารักขอนแก่น ครั้ง ๑/๒๕๖๐ เพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วน บก.ตชด.ภาค 2 พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2
 • เมื่อวันที่ 23 ม.ค.60 เวลา 11.30- 12.30 น. ด.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ ผบ.หมู่.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ทำหน้าที่ครูแดร์(D.A.R.E.) ได้ไปทำการสอนนักเรียนในโครงการการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทที่ 6 ที่ โรงเรียนบ้านโกทา ต.ศิลาอ.เมือง
 • เมื่อ 23 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมทำบุญใส่บาตร ที่วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • เมื่อ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วน บก.ตชด.ภาค 2 พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ
 • เมื่อ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในวันกองทัพไทย ณ มณฑลทหารบกที่ 23
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • ข่าวประกวดราคาและจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง (แก้ไข ) 

เอกสารการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจจำนวน 2 คูหา งปม.2560 

ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร ฯ  

สอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร สำหรับเด็กและเยาวชน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2559 

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัศดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง

developed by globbers joomla extensions