BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันจันทร์ 28 กันยายน 2020

ผบ.ตร.พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ

  เมื่อ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จว.นครพนม โดยเมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น.ได้ไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับข้าราชการตำรวจที่ ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๕ อ.ธาตุพนม จว.นครพนม โดยมี พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ รอง ผบก.ฯ รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.ตชด.๒๓ ,พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน รอง ผกก.ฯ ,พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนู รอง ผกก.ฯ ,พ.ต.ต.ภัคพล คุ้มวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๕ , พ.ต.ต.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๒๓๖ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ โดย ผบ.ตร.ได้ให้นโยบายในการทำงาน และกำชับการปฏิบัติเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้ความสำคัญกับการยกระดับ การให้บริการประชาชน ตามแนวทางการปฏิรูปองค์กรตำรวจ ตามที่ ตร.ได้สั่งการไว้แล้วให้ปรากฎผลชัดเจน เป็นรูปธรรมโดยเร็ว
๒. พัฒนา ปรับปรุง ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดโดยรอบหน่วยงานให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมให้บริการประชาชน
๓. ดำเนินการตามนโยบาย ข้อสั่งการที่สำคัญของรัฐบาล ทั้งเรื่องแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เงินกู้นอกระบบ ผู้มีอิทธิพล และการกระทำความผิดกฎหมายต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๔. รักษาไว้ซึ่งระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เทิดทูน ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๕. ร่วมปฏิบัติงานโครงการจิตอาสา ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพล ๑ มว.กองเกียรติยศแสดงความเคารพ และจัด ๑ ชุดนำอากาศยานหน้า อำนวยความสะดวก จนถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.และคณะ จึงได้เดินทางต่อไป

 

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1