BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2020

พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจ 40 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์

เมื่อ 281000 ก.ค.63 พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมข้าราชการตำรวจ 40 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านเลิง และวัดโพธาราม ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิํธี

 

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1