BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันเสาร์ 23 มกราคม 2021

กิจกรรมอาสา พัฒนาขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ.คลองสาธารณะประโยชน์บ้านกุดกว้าง

เมื่อ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.0 น. นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีกิจกรรมอาสา พัฒนาขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ.คลองสาธารณะประโยชน์บ้านกุดกว้าง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพันตำรวจโทหญิงณัชชา เขมะสิงคิ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ร.ต.อ.ไมตรี ทบมาตร พร้อมข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค 2 จำนวน 40 นายร่วมกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1