BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

จิตอาสา ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รวม 30 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ซ่อมบำรุงพนังกั้นน้ำเพื่อลดการไหลทะลักของลำน้ำชี พื้นที่ อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 11 ต.ค.64 เวลา 10.15 น.ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 รวม 30 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ซ่อมบำรุงพนังกั้นน้ำเพื่อลดการไหลทะลักของลำน้ำชีท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตร ต.ยางท่าแจ้ง อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมี พ.ต.ต.หญิง ดวงกมล สรไกร สว.จอส.กก.ตชด.23 เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ