BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันศุกร์ 22 มกราคม 2021

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จว.ขอนแก่น

  เมื่อ 240830 ก.ย.63 พ.ต.ท.หญิง ณัชชา เขมะสิงคิ รอง ผกก.ฝอ.ฯ, ร.ต.อ.ไมตรี ทบมาตร รอง สว.กร.ฝอ.ฯ พร้อมข้าราชการตำรวจจำนวน 40 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อ.เมือง จว.ขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม

   เมื่อ 24 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม โดยมี พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 กล่าวรายงานและมีผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณโรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง

  เมื่อ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง โดยมี พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 กล่าวรายงานและมีผู้อำนวยการ ครู อาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณโรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 61 ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา

   เมื่อ 240830 ก.ย.63 พ.ต.อ.อมร ผ่องสมรูป ผกก.ฝอ.ฯ, พ.ต.ท.ขวัญชัย สิงห์อ่อน สว.ขว.ฝอ.ฯ/รอง ผอ.ศอน.ฯ พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 61 ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จ.ขอนแก่น โดยมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลข่าวสาร

  • 1