BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ผบก.ตชด.ภาค 2 มอบหมายให้ พ.ต.ท.เกรียงไกร สิตะเสน สว.กร.ฝอฯ ร.ต.ต.ทองยศ แท่นประเสริฐ รอง.สว.จอส.ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 (ฝุ่นพิษ) ณ.โรงแรมราชาวดี แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี คุณธนียา นัยพินิจ รอง.ผวจ.ข
  2. ร.ต.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ รองสว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียนแรงกดดันจากเพื่อน ประเภทต่างๆและวิธีดูแลรับผิดชีวิตของตนเอง ณ โรงเรียนบ้านขวาโดนแหย่งสามั
  3. ร.ต.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ รอง สว.(ป)ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียนใบแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชา ณโ รงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอ
  4. ร.ต.ต.ประไพร สิงห์สมบัติ รองสว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหล้า ให้กับนักเรียนในพื้นที่ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น