ครูตำรวจแดร์ เดินทางทำการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

ครูตำรวจแดร์ เดินทางทำการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โรงเรียนกัลยาณีวิทยา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1,5/2ในบทเรียน ประวัติของแดร์,กฎของแดร์ และรูปแบบการตัดสินใจแบบแดร์ ณ โรงเรียนกัลยาณีวิทยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียน สถานการ์ เกี่ยวกับแรงกดดันส่วนตัว

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read more

บก.ตชด.ภาค 2 ทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเรียง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

วันที่ 2 มีนาคม 2566

Read more

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2,ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.ฯ  เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1,5/2 ในบทเรียน เกี่ยวกับรูปแบบการโต้ตอบ และแรงกดดันจากเพื่อน ณ โรงเรียนกัลยาณีวิทยา ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่18 มกราคม 2566

Read more

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ,ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียน เกี่ยวกับบุหรี่ ณ โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2, ด.ต.วรวิทย์ กุลชาติ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 เดินทางมาทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในบทเรียนที่ 3 เกี่ยวกับกัญชา กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

ครูแดร์ ฝ่ายอำนวยการ บก.ตชด.ภาค 2 ได้เดินทางไปทำการสอนนักเรียนแดร์ ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์  อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more