พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะฯ รวม ๖ นายเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน พื้นที่รับผิดชอบ กก.ตชด.๒๒ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป ณ ร้อย ตชด.๒๒๔ โดยมี พ.ต.อ.อัทธชนม์ ช่วงงาม รอง ผบก.ตชด.ภาค ๒/ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.ท.จาตุรันต์ คำศรี รอง ผกก.ตชด.๒๒/ผู้ช่วย ผบ.ทก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.ต.ทวี คำแพง ผบ.ร้อย ตชด.๒๒๔ , ร.ต.อ.จรูญ บุญลี หน.บก.ทก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมกำลังพล จนท.ฝอ.ทก.ตชด.ภาค ๒ และ กพ.ร้อย ตชด.๒๒๔ ร่วมให้การต้อนรับ

           – เวลา ๑๐.๓๐ น. เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จว.ศ.ก. พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และปัญหาข้อขัดข้อง โดยมี    ด.ต.หญิง เรณู ทองเลิศ ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่ , ครู รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่ และคณะกรรมการ รร.ตชด.บ้านหนองใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ

            – เวลา ๑๒.๐๐ น. เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย ฉก.ตชด.๒๐๑ , ๒๐๒ รับฟังบรรยายสรุป และ ตรวจการปฏิบัติของกำลังพล ตามแนวชายแดน พื้นที่รับผิดชอบของ ร้อย ฉก.ตชด.๒๐๒ (ผามออีแดง) โดยมี ร.ต.อ.อาทิตย์ ปีกบินกลาง ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๒๐๑ , ร.ต.อ.อภิชัย ยงยุทธธนกิจ ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๒๐๒ , ผบ.มว.ฉก.ตชด.๒๐๑๑ – ๒๐๑๓ , ๒๐๒๑ – ๒๐๒๓ พร้อม กพ.ร้อย ฉก.ตชด.๒๐๑ , ๒๐๒ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.

วันที่ ๒๓ -๒๔ พ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น .พ.ต.อ.รินณวัฒน์  ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.๒๒ พร้อมด้วย รอง ผกก.,สารวัตร,ผบ.ร้อยฯ ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง  ผบก.ตชด.ภาค ๒  พร้อมคณะในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานกองร้อยสนาม และงาน รร.ตชด. ในพื้นที่รับผิดชอบของ กก.ตชด.๒๒ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง นโยบายของ ผบ.ตร. , ผบช.ตชด. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

วันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๕ , ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ , ร.ต.อ.รัชนาท หงส์ทวี นว.ผบก.ตชด.ภาค ๒,ร.ต.ท.ประไพร สิงห์สมบัติ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.ต.ประสิทธิ์ นราศรี นายตำรวจโครงการ พร้อมคณะรวม ๗ นาย โดย ฮ.ตร.เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย โดยมี พ.ต.ท.จาตุรันต์ คำศรี รอง ผกก.ตชด.๒๒,พ.ต.ท.ยุทธนัย ภาคพาไชย ผบ.ร้อย ตชด.๒๒๕ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ได้พบปะกำลังพล เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวให้เป็นตำรวจ มีหลักยุทธวิธี คำนึงถึงความปลอดภัยและทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจ  และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และประชุม คอนเฟอเรนซ์ กับโรงเรียน ๑๕ โรงในการควบคุมของ กก.ตชด.๒๒  กำหนดเดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย  เสร็จแล้วเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานอื่นต่อไป

วันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ พร้อมคณะรวม ๖ นาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ พร้อมทั้งนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ฯ และหารือแนวทางพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net โดยมี พ.ต.ต.วีระพล วิลานันท์ ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ เสร็จภารกิจเดินทางต่อไป

วันที่ ๒๔พ.ย. ๖๕ เวลา ๑๔.๑๕ น. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค๒ พร้อมคณะรวม ๖ นาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.พิทักษ์ปัญญา พร้อมทั้งนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ฯ และหารือแนวทางพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ Onet โดยมี ร.ต.อ.หญิงสุธาสินี เสริมสุข ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ เสร็จภารกิจเดินทางต่อไป

วันที่ ๒๔  พ.ย. ๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์  ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค๒ พร้อมคณะรวม ๖ นาย  ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รร.ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร พร้อมทั้งนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ฯ และหารือแนวทางพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net โดยมี พ.ต.ต.นิเชต ฤทธิสิทธิ์ ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ เสร็จภารกิจเดินทางต่อไป

วันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๕ พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย บุญภิโย ผบ.ร้อย ตชด.๒๒๖ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๒๒๖ จำนวน ๔๐ นาย ให้การต้อนรับ  พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒,พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒,พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ธกวส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒,ร.ต.อ.รัชนาท หงส์ทวี นว.ผบก.ตชด.ภาค ๒,ร.ต.ท.ประไพร สิงห์สมบัติ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย มอบนโยบาย กำชับการปฏิบัติในส่วนต่างๆ และบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล ณ ร้อย ตชด.๒๒๖ ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๑๐ น. พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.ท.วรศักดิ์ เกียรติศักดิ์ศิริ รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ , พ.ต.ท.ทวีศักดิ์ ใหม่ประยูร สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ , ร.ต.อ.รัชนาท หงส์ทวี นว.ผบก.ตชด.ภาค ๒ ,ร.ต.ท.ประไพร สิงห์สมบัติ รอง สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ , พร้อมคณะรวม ๖ นาย เดินทาง โดย ฮ.ตร.ตรวจเยี่ยมหน่วย ร้อย ตชด.๒๒๗  โดยมี พ.ต.ท.ประเสริฐ  นิลยาภรณ์  รอง ผกก.ตชด.๒๒ , พ.ต.ท.ศรีวิรัตน์ โพยนอก รรท. ผบ.ร้อย ตชด.๒๒๗ พร้อมกำลังพลให้การต้อนรับ ได้พบปะกำลังพล เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวให้เป็นตำรวจ มีหลักยุทธวิธี คำนึงถึงความปลอดภัยและทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจ  และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับหน่วย  เสร็จแล้วเดินทางกลับ บก.ตชด.ภาค ๒ โดยสวัสดิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *