ขอนแก่น เปิดมินิธัญญารักษ์บำบัดผู้เสพติดระยะยาว


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขานรับนโยบายของรัฐบาลเดินหน้าขจัดยาเสพติด บำบัดผู้เสพยาเสพติดด้วยการเปิด “มินิธัญญารักษ์” นำผู้เสพเข้ารับการบำบัดแบบเข้มข้น 3 เดือนเต็มพร้อมนำนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีมาใช้สแกนสมอง ประเมินผู้เสพที่เข้าร่วมบำบัดตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว
วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น 10 หน่วยงาน และพิธีเปิด “อาคารแก่นรักษ์” ซึ่งใช้เป็นศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์” จ.ขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านจอมบึง ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ภายใต้การกำกับดูแลของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 โดยมีพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามครั้งนี้ โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ส.ส.วิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปรานีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ผู้แทนกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมพิธีเปิด “อาคารแก่นรักษ์”
พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามกระบวนการทางการแพทย์แบบใหม่ โดยมุ่งเน้นที่จะฟื้นฟูผู้เสพแบบบูรณาการหลายมิติ ทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข การลงนามความร่วมมือที่จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากเปิดโครงการมาแล้วที่จังหวัดจันทบุรี และจากการนำผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดตามเกณฑ์เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่ามีผลประเมินเป็นที่น่าพอใจ ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูได้ปรับสภาพร่างกาย จิตใจ และมีทัศนคติที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าร่วมกับทุกภาคส่วนนำศาสนาและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้อำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และยังได้นำนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีมาประเมินสุขภาพสมองและบำบัดไปในตัว เหตุผลที่เลือกจัดตั้งที่จังหวัดขอนแก่นนั้น เนื่องจากมีความพร้อมของหน่วยงานสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 มีความพร้อมที่จะบริหารจัดการให้ใช้ศูนย์การฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 โดยใช้พื้นที่บางส่วนและปรับปรุงอาคารแก่นรักษ์ขึ้นจัดตั้งเป็นศูนย์ในรูปแบบ มินิธัญญารักษ์ รวมถึงตำรวจในพื้นที่พร้อมมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ติดยาเสพติดให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข นอกจากนี้ คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ ยังได้ทำกิจกรรมแจกสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียงและยากไร้ จำนวน 29 ราย และแจกขนมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานเปิด “สวนกิตติประภัสร์” เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนสันทนาการของเด็กและเยาวชนภายในศูนย์แห่งนี้
CR.โดย ผบก.ตชด.ภาค2 250966 เวลา 21.00 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *