พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. บก.ตชด.ภาค 2 ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
 2. เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
 3. เพื่อผลักดันสถานศึกษาเกิดการพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้
 4. เพื่อขยายโอกาศทางการศึกษาในมิติต่างๆ โดยมีตัวแทนของแต่ละหน่วยร่วมลงนาม ดังนี้
  กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ประกอบด้วย
 5. พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 2. พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน
  รอง ผบก.ตชด.ภาค 2
 6. พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค 2
  4.พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
 7. พ.ต.ท.ทวี เพชรสังคูณ สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
 8. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
 10. รศ.ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ รักษาการณ์ผู้อำนวยการศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา
 11. ผศ.ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 12. ดร.ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์
  รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
 13. ผศ.ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร
 14. ดร.ฌัฐหทัย มานาดี
  ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 15. ผศ.วัสมิลล์ วัชระกวีศิลป์
  ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการต่างประเทศ
 16. ผศ.ดร.วิเชียร แสนมี
  ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
 17. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ
  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
  โดยมี ข้าราชการตำรวจ ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธี
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *