วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย College of Asian Scholars มอบปริญญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตร และวิทยาการเรียนรู้ แก่ พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๒

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย College of Asian Scholars มอบปริญญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตร และวิทยาการเรียนรู้ แก่ พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๒ เนื่องจากท่านเป็นผู้สร้างคุณูปการแก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชนด้วยการศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสายวิชาชีพด้วยหลักสูตรทั้งใน และนอกห้องเรียน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ อันสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างเชิงประจักษ์

ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัล ขอนแก่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *