ผบก.ตชด.ภาค 2 ได้รับมอบ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ โดยอนุมัติประชุมสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัล ขอนแก่น

วันที่ 5 พ.ค. 2567 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ดร.กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผบก.ตชด.ภาค 2 ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ โดยอนุมัติประชุมสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัล ขอนแก่น เนื่องจากเป็นผู้สร้างคุณูปการแก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชน ด้วยการศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสายวิชาชีพด้วยหลักสูตรทั้งใน และนอกห้องเรียน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ อันสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างเชิงประจักษ์ และได้รับเกียรติจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กล่าวโอวาทให้แก่บัณฑิตใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป ในการนี้ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย รุ่นที่ 20-21 ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *