แถลงการณ์ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

แถลงการณ์ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

เรียน เพจ พระจันทร์ ลายกระต่าย V4

ตามที่ท่านได้โพสต์กล่าวหา โครงการคืนคนดีสู่สังคม ที่มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน โดยให้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 สังกัด บก.ตชด.ภาค 2 ดำเนินการ อยากให้ตรวจสอบ ผบก.ตชด.ภาค 2 และโครงการคืนคนดีสู่สังคม แต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้รับความสะดวก ในเพจ พระจันทร์ ลายกระต่าย V4 เวลา 10.00 น. ขอให้ท่านกรุณาลบโพสต์ดังกล่าว และขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนโดยทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด กรณีดังกล่าวดังนี้

1. โครงการคืนคนดีสู่สังคม จังหวัดบึงกาฬ เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และได้ใช้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 สังกัด บก.ตชด.ภาค 2 สำหรับแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จังหวัดบึงกาฬ และได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. 2567 เป็นต้นมา มีจำนวนผู้เข้ารับบำบัดฟื้นฟู จำนวน 91 คน

2. โครงการคืนคนดีสู่สังคม ทุกหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน สนับสนุน เพระปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในจังหวัดบึงกาฬ มีเด็ก และเยาวชน ที่ติดยาเสพติดจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูแก้ไข หน่วยงานภาครัฐที่ได้ร่วมกันสนับสนุนได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และภาคเอกชน ได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,587,400 บาท สำหรับฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในโครงการนี้ ซึ่งทาง บก. ตชด.ภาค 2 ได้บริหารจัดการเงินในโครงการดังกล่าวตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งคัดกับผู้ที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามระเบียบทางราชการ ส่วนเรื่องเงินบริจาคนั้นทาง บก.ตชด.ภาค 2 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทราบว่า ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา ที่เห็นปัญหายาเสพติดในจังหวัดบึงกาฬ อยากจะช่วยสนับสนุนเด็ก และเยาวชนที่ติดยาเสพติด กลับคืนสู่สังคมร่วมกันบริจาค และได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ของหน่วยงาน หรือองค์กร ในจังหวัดบึงกาฬ และไปใช้สนับสนุนปรับปรุงอาคารสถานที่ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ให้ได้รับความสะดวกสบาย ตามอัตภาพ

3. จึงเรียนชี้แจงมายังเพจของท่านเพื่อรับทราบ และได้กรุณาลบข้อความที่โพสต์ที่อาจส่งผลกระทบ หรือสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ประชาชน จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ บก.ตชด.ภาค 2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *